Ondersteuning

Interventies

Alle interventies waarmee ik werk, zijn evidence-based. De ondersteuning is altijd afgestemd op de specifieke behoeften van jouw gezin en je kind, maar er zijn enkele evidence-based programma’s die ik regelmatig aanbied.

 

Triple P

Het positieve opvoedprogramma, Triple P, heeft als doel positief gedrag bij kinderen te bevorderen en gedrags- en emotionele problemen te voorkomen of te verminderen. Het programma is gebaseerd op de overtuiging dat alle ouders het vermogen hebben om effectieve, zelfverzekerde en verzorgende opvoeders te zijn, en biedt praktische strategieën om ouders te helpen sterke, gezonde relaties met hun kinderen op te bouwen. Het programma stelt ouders in staat positieve opvoedingsvaardigheden te ontwikkelen die de sociale, emotionele en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen bevorderen, terwijl het ook de opvoedingsstress vermindert en het welzijn van het gezin bevordert. Triple P is een opvoedingsprogramma, maar vertelt u niet hoe u moet opvoeden. Het is meer een gereedschapskist met ideeën. U kiest de strategieën die u nodig hebt. U kiest de manier waarop u ze wilt gebruiken. Het gaat erom dat Triple P voor u werkt.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie die kinderen helpt negatieve of vervormde gedachten en gedragingen die hen emotioneel leed kunnen bezorgen, te identificeren en te veranderen. Deze therapie is gebaseerd op het idee dat hoe we denken en wat we doen van invloed is op hoe we ons voelen, en dat het veranderen van onze gedachten en gedragingen kan leiden tot verbeteringen in ons emotioneel welzijn.

CGT is een praktische en gestructureerde therapie die meestal kortdurend is en gericht op specifieke doelen.

 

Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van therapie die kinderen helpt psychologische flexibiliteit te ontwikkelen en te leren leven in het huidige moment. Het is gebaseerd op het idee dat negatieve ervaringen een natuurlijk onderdeel van het leven is, maar dat het mogelijk is een groter gevoel van welzijn te ontwikkelen door moeilijke gedachten en gevoelens te accepteren en actie te ondernemen in overeenstemming met iemands waarden.

Het is erop gericht kinderen te leren hoe ze hun gedachten en gevoelens zonder oordeel kunnen accepteren, en hoe ze op waarden gebaseerde acties die voor hen belangrijk zijn, kunnen identificeren en uitvoeren.

 

Kids Skills

Kids Skills is een programma dat is ontworpen om kinderen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen op school en in het leven. Het programma is gebaseerd op het laatste onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en is ontworpen om leuk en boeiend te zijn voor kinderen van alle leeftijden. Het programma beoogt kinderen te ondersteunen bij het veranderen van hun mentaliteit van vast naar meer flexibel.

 

Samen Sterk

Samen Sterk‘ is een cursus voor ouders van tieners die worstelen met depressie. Het programma biedt ouders de instrumenten, kennis en steun die zij nodig hebben om hun kind te ondersteunen en de juiste zorg en behandeling te krijgen.

Het programma is gebaseerd op de overtuiging dat ouders essentiële partners zijn in de ondersteuning van de mentale gezondheid van hun kind en het biedt praktische vaardigheden voor ouders om een sterkere relatie met hun tiener op te bouwen, effectiever te communiceren en om te gaan met veelvoorkomende problemen zoals sociaal isolement, een laag zelfbeeld en zelfbeschadiging.

Door deel te nemen aan ‘Samen Sterk’ kunnen ouders een beter begrip ontwikkelen van depressie en de impact daarvan op hun kind, en leren hoe ze het herstel van hun kind kunnen ondersteunen terwijl ze ook voor hun eigen welzijn zorgen.

Carine heeft samen met collega’s een boek geschreven met tips en adviezen voor ouders, gebaseerd op Samen Sterk. Het boek is via deze link te bestellen.